ara

1.İsimİki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla
Cümle 1: Bu arada benim kim olduğumu, ne iş yaptığımı öğrendi. - M. Ş. Esendal
Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
Cümle 1: Aralarına yabancı sokmak, nezaketsizlik olur. - M. Yesari
Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi
Cümle 1: Aralarında anası babası ile Binnaz'ın da bulunduğu on sekiz işçiydiler. - N. Cumalı
Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, antrakt
Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları
Aralık
Futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki devresi arasında oyunculara verilen on beş dakikalık dinlenme süresi, haftayım
(basketbol ve voleybol için) Takımların oyun sırasında aldıkları birer dakikalık dinlenme ve talimat alma süresi, mola

Son Arananlar

ilham perisi02:42:29
Sanatçılara esin verdiği var sayılan peri
katman bulut02:42:02
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
lüfer02:41:51
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
cariyelik02:41:17
Cariye olma durumu
ihtiyaç02:41:12
Gerekseme, gereksinme
noktalama işareti02:40:49
Noktalama işaretleri
kültürlü02:40:29
Kültürü gelişmiş olan
öfkeli02:40:26
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
basıcı02:38:50
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
eleme02:38:46
Elemek işi
okuyucu02:38:21
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
aşarî02:38:10
Ondalık
sofu02:38:10
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
daraç02:38:04
Dar
baryum karbonat02:38:01
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
Kökten02:37:44
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
keton02:37:43
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
yanı sıra02:37:35
Birlikte, beraberinde
barmen02:37:28
Bar tezgâhtarı
batman02:37:16
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
şaşırıp kalmak02:37:07
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
ağaç küpesi02:37:04
Hatmi
bari02:36:47
Keşke
Bevliyeci02:36:41
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
makule02:36:35
Takım, çeşit
SÜNGER TAŞI02:35:57
Metal ve fil dişi parlatmakta kullanılan, çok gözenekli ve pürüzlü, ağırlığı az, sert bir yanardağ feldspatı
ANSIZIN02:35:17
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
sim02:34:29
Gümüş
Anaerkil02:33:49
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
kılık02:33:35
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
genelge02:33:29
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
belgegeçer02:32:10
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
ekalliyet02:31:56
Azınlık
kademeli02:31:53
Aşamalı, basamaklı
güvercin02:31:49
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
Kırağı02:31:41
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
tekil02:31:27
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
billursu02:31:10
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
hile yapmak02:31:02
aldatmak
beklenti02:30:48
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
ince hastalık02:30:47
bk. ince hastalık
NOKTA02:30:36
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
yay gibi02:30:30
eğri
MELEZ02:30:28
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
name02:30:26
Mektup
pençe atmak02:30:20
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
canlanma02:30:19
Canlanmak işi
mazhariyet02:30:17
Erişme, elde etme
mankafa02:30:08
Anlayışsız, aptal
le02:30:04
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
infial02:30:01
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
verem02:30:00
Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı bir hastalık, tüberküloz
Kriter02:29:51
Ölçüt, kıstas
cin çalığı02:29:44
çarpık veya dış görünüşü çirkin olan insanlar için kullanılır
kavas02:29:39
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
japon02:29:32
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
vareste02:29:20
Kurtulmuş
ÜLGER02:29:19
Kadife, şeftali vb. nin üzerinde bulunan ince tüy
dermansızlık02:29:18
Güçsüzlük, bitkinlik, zafiyet
karşıtçıllık02:29:16
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
Uçucu02:28:58
Uçma yeteneği veya özelliği olan
Kesim02:28:55
Kesmek işi
eylem02:28:54
Eylemek işi, fiil, aksiyon
sevinme02:28:25
Sevinmek işi
çakı02:28:25
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
kerpiç02:28:21
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
kılık kıyafet02:28:12
Üst baş ve dış görünüş
market02:27:57
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
karnaval02:27:53
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
Konson02:27:50
Ünsüz
karina02:27:45
Gemi omurgası
bekçi02:27:13
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
makine02:26:43
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
kail02:25:37
Söyleyen
Mümbit02:25:10
Verimli, bitek
evlatlık02:25:06
Evlât olma durumu
ışıklanma02:25:04
Işıklanmak işi
yaban asması02:25:01
Akasma
necat02:24:49
Kurtuluş
ekose02:24:25
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
buhur02:24:12
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
inatçı02:23:40
Direngen, ayak direyici
devim02:23:36
Devinim
yaratıcılık02:23:32
Yaratma yeteneği
fırsat02:23:29
Uygun zaman, uygun durum veya şart, vesile
nümayiş02:23:13
Gösteri
zati02:23:01
Zaten
temin etmek02:22:55
korkusunu gidermek, güven vermek
Erişkin02:22:48
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
seleksiyon02:22:37
Seçme
riyazi02:22:12
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
bap02:21:52
Kapı
bamya tarlası02:21:36
Mezarlık
simit02:21:32
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
oha02:21:23
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
baltalama02:21:15
Baltalamak işi, sabotaj
balotaj02:20:55
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
Tahrir02:20:32
Yazma, kitabet, kompozisyon
müteessir olmak02:20:21
üzülmek
bilet02:20:13
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
fan02:18:34
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
varlıklı02:18:10
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
elinden iyi iş gelmek02:18:10
becerikli, hünerli olmak
nüfus cüzdanı02:18:04
Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kağıdı, nüfus tezkeresi
krizalit02:18:00
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
deneyci02:16:53
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
bal mumu02:16:46
Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
bakire02:16:41
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
Toy02:16:16
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
korunga02:15:41
Yabanî yonca, tirfil
temize çıkarmak (veya çıkartmak)02:15:34
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
GD02:15:25
Gadolinyum"un kısaltması
olefin02:15:13
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
zıvana02:15:02
İki ucu açık küçük boru
ağrı sızı02:14:45
Rahatsızlık veren acı, sancı
bahşetme02:14:42
Bahşetmek işi
Apar topar02:14:37
Telâş ve acele ile, yaka paça
badire02:14:35
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
seksi02:14:23
Cinsel çekiciliği olan
dayanıklı02:14:13
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
babalanmak02:14:12
Diklenmek, kabadayıca davranmak
durak02:14:05
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
KEDİ02:13:59
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
meyletme02:13:57
Meyletmek işi
medrese02:11:53
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
baştankaragiller02:11:30
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
başsızlık02:11:17
Başı veya başkanı bulunmama durumu
başlık vermek02:11:07
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
başkalaşım02:10:48
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
başgarson02:10:34
Garsonların başı, metrdotel