arabozanlık

1 İsim

İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik

Cümle 1: Onun yaptığı ara bozanlıktan başka bir şey değil.