ararot kamışı

1.İsimMaranta

Son Arananlar

ararot kamışı21:10:30
Maranta
mezraa21:10:20
bk. mezra
KONUŞMA21:10:07
Konuşmak işi
örtmek21:09:31
Kapamak
keçe21:09:31
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
miskin21:09:28
Çok uyuşuk olan (kimse)
aşinalık21:09:12
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
muhafazakar21:09:06
Tutucu
Bisiklet21:08:40
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
kapital21:08:39
Sermaye, ana mal
ÇALIŞMA21:08:37
Çalışmak işi, emek, say
tayyar21:08:18
Uçucu
Formen21:08:15
Ustabaşı
elden ele geçmek21:08:12
bir şey sahip değiştirmek
ekşimik21:07:56
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
gündöndü21:07:52
Ayçiçeği
çöküntü hendeği21:07:43
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
çöğüncek21:07:17
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
gayrimüslim21:07:10
Müslüman olmayan
sırt21:06:55
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
âdet görmek21:06:44
(kadın) ay başı olmak
al21:06:41
Alüminyum"un kısaltması
âciz21:06:30
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
çengel takmak21:06:23
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
Üzgün21:05:40
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
Üzengi21:05:12
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
hacimli21:05:10
Hacmi olan, oylumlu
Kapasite21:04:55
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
türk21:04:53
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
tarihî eser21:04:43
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
KAYIK21:04:19
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
ilham perisi21:04:18
Sanatçılara esin verdiği var sayılan peri
makbuz21:03:47
Alındı
Üstüvane21:03:45
Silindir
Ayılmak21:03:43
Aklı başına gelip gerçeği görmek
el yazısı21:03:39
Elle yazılan yazı
kırıp dökmek21:03:26
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
gagalı21:03:09
Gagası olan
eksilme21:02:55
Eksilmek işi, tenakus
muhaceret21:02:53
Göç, göçme
taka21:02:52
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
epitelyum21:02:48
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
sağgörülü21:02:38
Sağgörüsü olan, basiretli
Ürkme21:02:24
Ürkmek durumu, tevahhuş
Titiz21:02:22
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
Moral21:02:19
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
ÖZLEŞTİRMECİLİK21:02:16
Bir dili yabancı ögelerden arıtarak arı, katışıksız bir duruma getirme ve kendi imkânlarıyla geliştirmeyi amaçlayan çalışma
Koleksiyon21:02:09
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
Ürkek21:02:07
Çok ürken
damalı21:01:52
Üstünde kareler bulunan
arabi21:01:36
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
KURŞUN21:01:24
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
senkronik21:01:19
Eş zamanlı
Ürdünlü21:01:16
Ürdün halkından olan kimse
cümle bilgisi21:00:56
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
MİTOLOJİ21:00:44
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
önlem21:00:43
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
sübjektivist21:00:28
Öznelci
lâktik asit21:00:18
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
motorin21:00:09
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
mahkum21:00:06
Hüküm giymiş, hükümlü
tekrarlama21:00:05
Tekrarlamak işi
eke20:59:41
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
şergil20:59:07
Askıntı, baş belâsı
ayakçak20:58:25
Merdiven, merdiven basamağı
sinsi20:58:11
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
anamalcı20:58:09
Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist
kesin bilgi20:58:03
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
açığa vurmak20:57:31
belli etmek, ortaya çıkarmak
Kesedar20:57:29
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
üleş20:57:04
Pay
aşınma20:57:00
Aşınmak işi
trol20:57:00
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
materyal20:56:48
Malzeme, gereç
SAKAĞI20:56:47
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
müteheyyiç20:56:36
Heyecana kapılmış, heyecanlı
yaver20:56:31
Yardımcı
söz gelişi20:55:54
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
akak20:55:51
Akarsu yatağı, yatak, mecra
Süzmek20:55:26
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
Bazuka20:55:16
Roketatar
OLDUBİTTİ20:54:45
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
cicili bicili20:54:39
Göze çarpan süslerle bezenmiş
tekerrür20:54:24
Tekrarlanma
tef20:54:21
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
kapkara20:54:17
Her yanı kara
Gelincik20:53:56
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
sürgit20:53:38
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
Mafiş20:53:22
Yok, kalmadı
ortakçılık20:53:15
Ortakçı olma durumu
biçimcilik20:53:05
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
Alim20:52:52
Bilgin
Acımasız20:52:52
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
İlgisizlik20:52:40
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
tecrit20:52:24
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
İSKERLET20:52:20
Dikenli salyangoz
bağımsızlık20:52:12
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
Geçinme20:52:11
Geçinmek işi
bilârdo20:51:50
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
Tütün20:51:49
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
ortak yönetim20:51:45
Koalisyon
muhafaza etmek (veya edilmek)20:51:10
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
saki20:51:05
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
ZÜĞÜRT20:51:05
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
Sezme20:50:58
Sezmek işi
HÜKÜMDARLIK20:50:32
Hükümdar olma durumu
Kişi20:50:16
İnsan, kimse, şahıs
hizmetçi20:49:47
Hizmet gören kimse
limon kabuğu20:49:20
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
Limit20:49:20
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
Bağırsak20:49:16
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
Ter20:48:57
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
Baç20:48:52
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
kargış20:48:43
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
izlenim20:48:20
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
BAKI20:47:54
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
algılama20:47:46
Algılamak işi, idrak etme
laskine20:47:46
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
kolay değil20:47:34
elbette, tabiî ki
Mevzu20:47:30
Konu
daraban20:47:30
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
arz talep kanunu20:47:28
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
iskele kuşu20:47:24
Yalıçapkını, emircik
dimdik durmak20:47:21
tam dik durumda olmak
yerine koymak20:47:14
gibi görmek, saymak
atmak20:46:59
Bir şeyi yere doğru bırakmak
bitik20:46:58
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
var olmak20:46:49
sağ olmak, yaşamak
Dalyan20:46:17
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
Ambalaj20:45:39
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme