artık

1 Sıfat

İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan

İsim

Kalan veya artan bölüm

Cümle 1: Yemek artığı.

İsim

Bir şey harcandıktan sonra onun artan bölümü

Cümle 1: Kumaş artığı.

Sıfat

Daha çok, daha fazla

Cümle 1: Köy delikanlıları güveyin babasını görüp on altından artık boyunduruk parası vermemesini, yoksa gürültü çıkaracaklarını söylediler. - M. Ş. Esendal

Zarf

Bundan böyle, sonra, daha, yeter

Cümle 1: Artık onlar en lüks gazino ve barlara gidiyorlar, gecelerini oralarda geçiriyorlardı. - T. Buğra