arz etmek

1

sunmak

saygı ile bildirmek

Cümle 1: Demin de arz ettiğim gibi, karakolda izah ederim. - T. Buğra