asi

1 İsim

Baş kaldıran, isyan eden

Hayırsız, dik başlı

Cümle 1: Asi evlât.

2 İsim

Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik

Bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine, aynı familyanın daha iyi bir türünden alınan dal, göz, tomurcuk gibi parçaları kaynaştırma işi veya böylece eklenen parça

Bu eriyiğin uygulanması

Cümle 1: Çiçek aşısı. Kolera aşısı. Tifo aşısı.

Sıfat

Aşılı (kimse veya bitki)

Cümle 1: Sana yeni aşı güllerimi göstereceğim. - A. Gündüz

3 İsim

Asmak işi