asimilâsyon

1 İsim

Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme

Benzeşme