avam

1 İsim

Halkın aşağı tabakası

Cümle 1: Bu zihniyette olan avam değildi, bilhassa havas denilen insanlar böyle düşünüyordu. - Atatürk

Halk