avuntu

1 İsim

İnsanı avutan şey, teselli

Cümle 1: İnsanoğlu durumu bozulunca ille bir yerden bunun avuntusunu arayıp buluyor. - H. Taner