Ay

1 İsim

Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer

Yılın on iki bölümünden her biri

Cümle 1: Mart ayı. Nisan ayı. Mayıs ayı.

Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre

Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık 30 gün olarak kabul edilen süre

Cümle 1: Bu iş ancak üç ayda biter. Temiz iş altı ayda çıkar.

2 Ünlem

Birdenbire duyulan acı, ağrı veya şaşırma, ürkme veya sevinç anlatır

Cümle 1: Ay, sen mi idin! Ay, ne güzel!