ayıklama

1.İsimAyıklamak işi

Son Arananlar

ayıklama10:00:52
Ayıklamak işi
kronik10:00:47
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
FİRARİ10:00:41
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
çare10:00:34
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
yardım etmek (veya yapmak)10:00:28
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
VONOZ10:00:26
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
yassı balıklar10:00:25
Kemikli balıklar takımı
Boya10:00:21
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
erkanıharp10:00:18
Kurmay
ANLAK10:00:17
Zekâ
yönetim yeri10:00:17
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
yufka10:00:07
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
gerilim09:59:56
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
pinpon09:59:56
Yaşlı, çökmüş
yiğitçe09:59:51
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
brezil09:59:46
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
bicili09:59:36
bk. cicili bicili
Kıstak09:59:36
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
nesiç09:59:31
Doku
doru09:59:25
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
yeğ09:59:21
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
BÜTÜNSEL09:59:17
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
uyarlanma09:59:07
Uyarlanmak işi
kahramanlık09:59:06
Kahraman olma durumu
yetişkin09:59:05
Yetişmiş, olgunlaşmış
kaparo vermek09:59:04
bir kimseye pazarlığında anlaşılmış bir paranın küçük bir bölümünü önceden vermek
RİAYET09:58:54
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
Koç09:58:43
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
yerine geçmek09:58:39
görevden ayrılan birinin yerini almak
Laterit09:58:34
Sıcak, nemli iklimlerde oluşan, parlak kırmızı veya kahverengiye çalan kırmızı renkli, demir oksit ve alüminyum bakımından zengin toprak
ergime09:58:32
Ergimek işi, zeveban
afyon09:58:21
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
yeniçeri ağası09:58:19
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
aysberg09:58:12
Buz dağı
yeniçeri09:58:02
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Gabi09:58:01
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
kanunsuzluk09:58:00
Yasaya aykırılık, yasasızlık
düşey09:57:56
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
ÇELİŞKİ09:57:49
Çelişme, tenakuz
yemişli09:57:48
Yemişi olan, meyve veren
Menşe09:57:46
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
taş basması09:57:38
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
yelölçer09:57:33
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
ebru09:57:33
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
Akı09:57:26
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
edat09:57:23
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
yaylım09:57:21
Yayılmak, dağılmak işi
hünerli09:57:14
Hüneri olan (kimse)
DEĞİRMEN09:57:12
Öğüten araç veya alet
Cemiyet09:57:11
Dernek
İNATLAŞMAK09:57:10
İnat etmek
nizam09:57:06
Düzen
yarılma09:57:02
Yarılmak işi
kehle09:56:53
Bit
zavallı09:56:53
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
Aralıksız09:56:52
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
yaralı09:56:52
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
nişan09:56:51
İşaret, iz, belirti, alâmet
ağız dalaşı09:56:46
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
arabozanlık09:56:43
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
Tavsiye09:56:40
Öğütleme, yol gösterme
yaradılış09:56:37
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
büyükayı09:56:35
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
abece09:56:33
bk. alfabe
Örs09:56:33
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Atölye09:56:32
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
anonsör09:56:28
bk. sunucu
yapımcı09:56:23
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
hiçbir09:56:20
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
Sağlık09:56:05
Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, esenlik, sıhhat
yandaşlık09:56:03
Yandaş olma durumu, taraftarlık
Soysuz09:55:58
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
engerek09:55:57
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
Kant09:55:51
Şeker ve limonla içilen sıcak su
yalı09:55:48
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
zekâ09:55:45
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
ayıplama09:55:39
Ayıplamak işi, takbih
GRES09:55:35
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
çitme09:55:23
Çitmek işi
mütebasbıs09:55:14
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
yakarış09:55:13
Yakarmak işi veya biçimi
iğne deliği09:55:12
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
Rutenyum09:55:12
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
uçan top09:55:10
Voleybol
TİRPİDİN09:55:01
Ufak bahçe çapası
yadsımak09:54:55
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
yakınlık09:54:55
Yakın olma durumu
Küf09:54:47
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
harmani09:54:46
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
şişman09:54:43
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
Şiş09:54:39
Şişmiş, şişkin, kabarık
vizon kürk09:54:34
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
kabza09:54:17
Tutulacak yer, tutak, sap
Yaban armudu09:54:13
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
Sohbet etmek09:54:11
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
kilim09:54:09
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
vekilharçlık09:54:07
Vekilharç olma durumu
manken09:54:02
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
Muhrip09:53:54
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
Müteveffa09:53:54
(insan için) Ölmüş, ölü
manganez09:53:50
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
uşkun09:53:41
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
ceht09:53:33
Çaba, çabalama
uzaklaşma09:53:26
Uzaklaşmak durumu
derli toplu09:53:20
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
dogma09:53:19
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
uyuzlaşma09:53:08
Uyuzlaşmak işi
haşiş09:53:03
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
uyarım09:52:54
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
istiklâl09:52:54
Bağımsızlık
yahu09:52:49
Hey, bana bak, baksana" anlamında
baş09:52:48
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
HİDDET09:52:47
Öfke, kızgınlık
APAREY09:52:46
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
Haykırma09:52:43
Haykırmak işi
uyarlayıcı09:52:40
Uyarlama işini yapan kimse
maddecilik09:52:35
Materyalizm
zen09:52:29
Kadın
hızlandırma09:52:29
Hızlandırmak işi
uyanıklık09:52:28
Uyanık olma durumu
toplum09:52:24
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
İSTİKRAR09:52:22
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
top mermisi09:52:19
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
umursamazlık09:52:16
Umursamama, aldırış etmeme durumu
sunak09:52:15
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
ika09:52:10
Yapma, etme
Grek09:52:08
Eski Yunanlı
hercai09:52:05
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
Turunçgiller09:52:04
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
Ön çalışma09:52:04
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık