ayaklanmak

1 nsz

(çocuk için) Yürümeye başlamak

(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek

Ayağa kalkıp gitmeye davranmak

(birçok kimse) Cebir ve şiddet kullanarak devlet güçlerine karşı gelmek, baş kaldırmak, isyan etmek

Uyanmak, uyanıp kalkmak

Cümle 1: Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi ve ayaz insanın yüzünü ısırıyordu. - T. Buğra