ayrılık

1 İsim

Ayrı olma durumu

Birinden uzak düşme

Cümle 1: Çocuğumun ayrılığına katlanamadım.

Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mubayenet

Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması