ayrımlı

1 Sıfat

Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı