aysar

1 Sıfat

Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)

Değişken huylu, kararsız (kimse)