1.SıfatYerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
Cümle 1: Bu ev geniştir. Bu sefer iş değişti. Bu söylediğiniz iş öyle değildir.
ZamirEn yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılır (Çekim sırasında bunu, buna, bunda, bundan, biçimlerine girer. Çokluk biçimi bunlar)
Cümle 1: Bunu istemem, şunu isterim.

Son Arananlar

Oldukça23:36:23
Yetecek kadar, epey, hayli
mal23:36:13
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
arzu duymak23:36:10
birine veya bir şeye karşı istek duymak
apaydınlık23:35:43
Apaydın olma durumu
ponza23:35:40
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
Ürem23:35:36
Faiz, getiri
sapa23:35:28
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
elci23:35:26
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
Koza23:35:19
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
karşılaştırmak23:35:11
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
cami23:35:09
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
el sıkmak23:35:04
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
genizsileşme23:35:02
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
YÜREK23:34:55
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
Alagarson23:34:49
Kısa kesilmiş saç
liet23:34:49
Şarkı
uray23:34:47
Belediye
NABIZ23:34:39
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
Kat23:34:34
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
muaşeret23:34:31
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
yoktan var etmek23:34:27
yaratmak, ortaya çıkarmak
ücretsiz23:34:08
Bir karşılık ödemeden alınan
nefyetme23:34:06
Nefyetmek işi
şölen23:34:00
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
sahra23:33:59
Kır
yüzey şekilleri23:33:58
Yer biçimleri, engebeler, avarız
rabıt23:33:53
Bağ, bağlama
bir zamanlar23:33:51
Zamanında, vaktiyle, eskiden
nifak23:33:50
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
YETİŞKİN23:33:45
Yetişmiş, olgunlaşmış
Kuvars23:33:43
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
siper23:33:42
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
ufak23:33:38
Boyutları olağandan küçük
menü23:33:36
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
fatih23:33:35
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
tül23:33:35
Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
abadî23:33:33
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
abd23:33:27
Kul
plânet23:33:21
Gezegen
mantı23:33:16
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
seyir23:33:14
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
Kart23:33:13
Gençliği ve körpeliği kalmamış
güvey,-i23:33:04
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
kukla oyunu23:33:00
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
atlı23:32:59
Atı olan
mercanköşk23:32:38
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
Eskimoca23:32:37
Eskimo dili
Özlem23:32:33
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
yumuşak yüzlü23:32:30
Kendisinden istenilen bir şeyi geri çevirmeyen, yüzü tutmayan
Anlaşmazlık çıkmak23:32:26
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
Akala23:32:16
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
haritacı23:32:13
Harita yapan kimse, kartograf
kuşkusuz23:32:11
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
menemen23:32:01
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
salt23:31:52
Yalnız, sadece, tek, sırf
egoizm23:31:48
Bencillik, hodbinlik
bizar23:31:43
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
Tramvay23:31:38
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
mütalâa etmek23:31:32
okumak
mikos23:31:31
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
immünoloji23:31:25
Bağışıklık bilimi
gülük23:31:19
Hindi
Atama23:31:17
Atamak işi, tayin
doğulu23:31:12
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
Tesirli23:31:08
Etkili
çömelme23:31:06
Çömelmek işi
nezih23:31:03
Temiz, temiz ahlâklı
sari23:30:58
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
badem içi23:30:50
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
olabilir23:30:50
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
limon asidi23:30:45
bk. sitrik asit
aşamalı23:30:43
Aşaması olan, kademeli
itiyat etmek (veya edinmek)23:30:41
alışkanlık hâline getirmek
kurum23:30:38
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
ağma23:30:37
Ağmak işi
Yasa23:30:34
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
maddecilik23:30:26
Materyalizm
politika23:30:22
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
açık olmak23:30:20
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
uzatma23:30:13
Uzatmak işi, temdit
ihtida23:30:11
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
ENZİM23:30:07
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
yayık dövmek23:30:00
yayık yaymak
denli23:29:56
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
PUSULA23:29:55
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
çaprazlama23:29:39
Çapraz olarak, makaslama
sansasyonel23:29:38
Güçlü heyecan yaratan
Çene23:29:33
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
lökosit23:29:24
Akyuvar
çentik açmak23:29:17
çentik oluşturmak
koca23:29:03
Bir kadının eşi, zevç
ÖBEK23:29:02
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
izolâtor23:28:59
Yalıtkan
Tablo23:28:51
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
kolalı23:28:41
İçinde kola bulunan
POZ23:28:40
(resim ve fotoğrafta) Duruş
kemalist23:28:38
Atatürkçü
liga23:28:35
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
dolma kalem23:28:34
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
sebatlı23:28:33
Sebat eden, direşken, sebatkâr
taş pamuğu23:28:31
Asbest
keten23:28:29
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
lâvanta23:28:26
Lâvanta çiçeğinden yapılan ispirtolu esans
münafık23:28:21
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
Yetim23:28:08
Babası ölmüş olan çocuk
Denet23:28:06
Denetlemek işi, teftiş
nahoş23:28:06
Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
ilkel23:27:56
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
ketum23:27:49
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
çığlık atmak (koparmak veya basmak)23:27:44
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
Küçük tansiyon23:27:42
Kanın beyin içindeki basıncı
ses aleti23:27:42
Ses aygıtı
cebe23:27:37
Zırh
Getirimci23:27:33
Getirim sağlayan şey veya kimse
oy vermek (veya oyunu kullanmak)23:27:30
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
taassup23:27:29
Bağnazlık
lığ23:27:26
Alüvyon
sene23:27:24
Yıl
ibrişim kurdu23:27:19
İpek böceği
he23:27:17
Helyum"un kısaltması
eyeri boş kalmak23:27:16
binicisi ölmek
gözetleyici23:27:07
Gözetlemek işini yapan (kimse)
meslektaş23:27:05
Aynı meslekten olan
mağara23:27:03
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Konuk23:26:59
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
amenajman23:26:55
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
hazır kahve23:26:41
Neskafe
bilgiçlik23:26:39
Bilgiç olma durumu
sefalet23:26:36
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
telakki23:26:35
Anlayış, görüş