b, B

1

Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir

Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde İngilizler b harfiyle "si" yi, Almanlar ise "si bemol"ü gösterirler