bağışlamak

1.Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
Cümle 1: Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak: -Babamı bağışlayınız diyordu. - F. R. Atay
Görevden çekmek, almak
Deyimlerde "Tanrı esirgesin, ayırmasın" gibi anlamlarda kullanılır
Cümle 1: Allah sahibine bağışlasın. Allah anasına babasına bağışlasın.

Son Arananlar

bağışlamak11:27:16
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
firavun11:27:16
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
DOKUMA11:27:15
Dokumak işi, mensucat, tekstil
org11:27:14
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
SAPLAMA11:27:13
Saplamak işi
TEHLİKELİ11:27:11
Tehlikesi olan, korkulu, kazalı, muhataralı
Gidon11:27:10
Yönelteç
müellefat11:27:09
Yazılı eserler
kıkırdak doku11:27:09
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
açık yeşil11:27:05
Yeşilin bir ton açığı
KAPI11:27:04
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
ayakyolu11:27:00
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
alizarin11:26:58
Kök boyası, kök kırmızısı
TENCERE11:26:58
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
fersiz11:26:57
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
fevrî11:26:57
Birdenbire, düşünmeden yapılan
çiğnemek11:26:56
Ayak veya tekerlek altına alarak ezmek
muharrik11:26:55
Hareketini sağlayan, harekete gelen
yumuşakça11:26:55
Yumuşak vücutlu, omurgasız hayvan
dirice11:26:52
Biraz diri
müktesebat11:26:50
Edinilen, kazanılan bilgiler
çobanaldatan11:26:50
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
ıra11:26:48
Seciye, karakter
pusu11:26:47
Birine saldırmak için saklanarak beklenen yer
zatülcenp11:26:46
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
parasızlık11:26:45
Parasız olma durumu
Demir yolu11:26:45
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
ŞAH11:26:44
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
Berkelyum11:26:43
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
sorunsal11:26:43
Çözümü belli olmayan
KİMİ ZAMAN11:26:43
Ara sıra, bazen
el alem11:26:42
Herkes, el gün, yabancılar
Evlek11:26:41
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
Eşkıya11:26:40
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
tuhaflık11:26:39
Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet
budun bilimci11:26:38
Budun bilimi uzmanı, etnolog
Eritmek11:26:38
Harcayıp tüketmek
RİZİKO11:26:37
Zarara uğrama tehlikesi
Tarla11:26:34
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
masraf etmek11:26:33
para harcamak
seyek11:26:33
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
fiyatlandırma11:26:32
Fiyatlandırmak işi
ilgi göstermek11:26:31
ilgisini esirgememek, belli etmek
Kesenek11:26:30
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
ehliyet11:26:29
Üstat, uzluk
oligarşi11:26:27
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
altın kökü11:26:23
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
gaza11:26:22
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
intiba11:26:21
İzlenim
elde11:26:21
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
Müdevver11:26:18
Yuvarlak
işte11:26:14
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
Pey11:26:13
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
ERMİŞ11:26:10
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
zindan11:26:09
Tutuklu veya hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer
DİNAMO11:26:08
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
pir11:26:07
Yaşlı, koca, ihtiyar
pigme11:26:04
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
EĞİRMEN11:26:02
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
öpme11:26:01
Öpmek işi
bilimsel toplantı11:25:59
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
tilki üzümü11:25:58
İt üzümü
NEŞE11:25:57
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
indirgeme11:25:55
İndirgemek işi, irca
mey11:25:51
Şarap
pasaj11:25:50
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
AKICI11:25:49
Akma özelliği olan
yapı taşı11:25:47
Binanın ağırlığını çeken esas taş, çeki taşı
anüs11:25:46
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
ataerkil11:25:43
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
kıvırcık koyun11:25:42
bk. kıvırcık
Cehil11:25:41
Bilgisizlik, bilmezlik
uyarlama11:25:40
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
amelî11:25:39
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
saparta11:25:38
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık
ZEBERCET11:25:38
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
ayrıcalık11:25:37
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
dürüstlük11:25:35
Doğruluk
başlık vermek11:25:32
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
Kuduz11:25:23
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
gömü11:25:18
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
akim kalmak11:25:17
sonuca ulaşamamak, başarı sağlayamamak
zahmetsiz11:25:13
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
eyeri boş kalmak11:25:12
binicisi ölmek
Badminton11:25:10
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
kavis11:25:05
Eğmeç, yay
bin11:25:05
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
olgu11:25:04
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
benzetme11:24:58
Benzetmek işi
cendere11:24:57
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
mahir11:24:55
Becerikli
mesabe11:24:53
Derece, değer, rütbe
aşamalı11:24:53
Aşaması olan, kademeli
suna11:24:52
Erkek ördek
bitim11:24:49
Bitmek işi
karalama11:24:48
Karalamak işi
kütük11:24:43
Kalın ağaç gövdesi
hafıza kaybı11:24:32
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
hile11:24:31
Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika
içit11:24:28
İçilecek şey
yoz11:24:26
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
şaşırmak11:24:26
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
yedirip içmek11:24:25
beslemek
korungalık11:24:24
Tirfil tarlası
Arlı11:24:23
Namuslu, utangaç, sıkılgan
teşyi11:24:22
Uğurlama
babalık11:24:21
Baba olma durumu
kumar ebesi11:24:20
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
evren bilimi11:24:15
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
GÜVEN11:24:12
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
arpacık soğanı11:24:01
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
keskinlik11:24:00
Keskin olma durumu
radyo oyunu11:23:59
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
şikayet11:23:59
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
rafinaj11:23:55
Arıtım
idrar11:23:51
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
zaç yağı11:23:51
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
gönüllü11:23:50
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
ayyuk11:23:48
Göğün en yüksek yeri
itici11:23:47
İtme işini yapan
APAÇIK11:23:46
Çok açık, çok belirgin
İçtenlikle11:23:45
İçten bir biçimde, samimiyetle
yazılı emir11:23:43
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
bakaç11:23:42
Dürbün
GELENEK11:23:41
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
karacılık11:23:40
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
füme11:23:40
Duman rengi
göğüs11:23:39
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
zararlı11:23:32
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
tropikal bitki11:23:28
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü