bağışlamak

1 -i

Bir mal veya hakkı karşılık beklemeden birine vermek, teberru etmek

Cümle 1: Bütün malını Kızılay'a bağışladı.

Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek

Cümle 1: Çocuk elindeki çiçek demetini kumandanın ayağı altına atarak: -Babamı bağışlayınız diyordu. - F. R. Atay

Görevden çekmek, almak

Deyimlerde "Tanrı esirgesin, ayırmasın" gibi anlamlarda kullanılır

Cümle 1: Allah sahibine bağışlasın. Allah anasına babasına bağışlasın.