bağımsız

1 Sıfat

Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil

Cümle 1: Yargı yetkisi bağımsız mahkemelerce kullanılır. - Anayasa Cümle 2: Konsolosların her biri bağımsız bir vali gibi davranırdı. - N. Cumalı

İsim

Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse

Cümle 1: ... Meclis dışındaki bağımsızlardan olmak üzere, siyasî parti gruplarından, oranlarına göre, üye alınır. - Anayasa