bağlı olmak

1

tâbi bulunmak

Cümle 1: Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. - Anayasa