bağlaşık

1 Sıfat

Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik

Sonuç, sebep gibi birbiriyle sıkı sıkıya bağlı ve karşılıklı bağımlı olan (nesne, terim)