bağlantısız

1 İsim

Aralarında bağlantı bulunmayan

İsim

Askerî, siyasî yönden hiçbir bloka bağlı olmayan (ülke), bloksuz