başıboş

1 Sıfat

Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan

Cümle 1: Başıboş yaşayışa alışkın değildir. - H. Taner

Bağlanmamış, serbest bırakılmış

Cümle 1: İstanbul'un başıboş köpekleri rahatça ömür sürmektedirler. - S. Birsel

Yönetimsiz, baskısız, denetimsiz

Cümle 1: Günün birçok saatlerinde dar sokaklarda başıboş dolaşır, eski Anadolu evlerini seyrederdim. - A. H. Tanpınar