başbakan

1 İsim

Hükûmet başkanı; bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil