babalık

1 İsim

Baba olma durumu

Cümle 1: Babalık bunu gerektirir.

Üvey baba

Kayın baba, kayın peder

Yaşlı veya küçümsenen adamlara seslenme olarak kullanılır

Cümle 1: Sen karışma bakalım babalık! Fazla söylenmeye başladın. Ayıp ne demek? - Sait Faik Abasıyanık