bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)

1

çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak