baliğ

1 Sıfat

Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan