balta

1 İsim

Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç

Cümle 1: Balta değmedik ağaç olmaz. - Atasözü