banal

1 Sıfat

Herkesin kullandığı, herkesin anladığı

Bayağı, sıradan