bando

1 İsim

Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka

Cümle 1: Tepebaşı bahçesindeki bando da Tuna Dalgası'nı çalıyordu. - O. C. Kaygılı