barsam

1 İsim

Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)