baryum

1.İsimAtom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba

Son Arananlar

Belirgin05:49:04
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
bası05:48:53
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
Kesenek05:48:47
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
muhaddep05:48:35
Dışbükey, konveks
tekabül etmek05:48:30
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
seyretmek05:48:21
Bir olaya karışmadan bakmak
kaldırıcı05:48:13
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
yöntemli05:48:08
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
etçil05:48:04
Genellikle etle beslenen, et obur
Yapma dil05:47:53
Sun"î dil
üzüntülü05:47:46
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
söyletme05:47:43
Söyletmek işi
bankamatik05:47:34
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
İmbik05:47:31
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
Bozgun05:47:30
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
kare05:47:27
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
münzevi05:47:17
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
kıyaslama05:47:14
Kıyaslamak işi, mukayese
kadmiyum05:47:11
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
yararlık05:47:08
Yararlı çalışma
ikrar05:47:07
Saklamayarak söyleme, açıkça söyleme
rast05:46:58
Doğru
blöf yapmak05:46:49
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
misafir ağırlamak05:46:41
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
muhasebe05:46:25
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
Meftun05:46:16
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
Akkarınca05:46:13
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
arkada kalanlar (veya arkadakiler)05:46:12
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
Kin05:46:07
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
vaki05:46:00
Olan, olmuş
sütanne05:45:49
bk. sütana
kene05:42:44
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
SEVİNÇ05:41:54
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
pinekleme05:41:24
Pineklemek işi
hoyratça05:40:43
Kaba (bir biçimde)
özelik05:40:37
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
zeyil05:40:11
Ek
ergenlik05:39:54
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
trol05:39:18
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
bahtı açık olmak05:39:14
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
yaftalamak05:38:29
Yafta asmak
mestur05:38:01
Örtülü, kapalı, gizli
mavikantaron05:37:24
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
YUFKA YÜREKLİ05:37:02
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
hatime05:34:54
Son, sonuç
cesaret vermek05:34:43
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
kavi05:34:35
Dayanıklı, güçlü, zorlu
rezerv05:34:28
Saklanmış, biriktirilmiş şey
sülümen05:34:27
Ak sülümen
ortaya çıkmak05:34:23
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
katot05:34:21
Eksi uç
grev05:34:20
İş bırakımı
mızmızlık05:34:13
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
vetire05:34:01
Süreç
tanzimat05:33:56
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
köy ihtiyar meclisi05:33:42
Köy ihtiyar heyeti
kuytu05:33:40
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
erat05:33:34
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
alayiş05:33:33
Gösteriş, göz kamaştırma
mahcup05:33:31
Utangaç, sıkılgan
yakin05:33:25
Sağlam, kesin bilgi
cerrahi müdahale05:33:24
Ameliyat
kalan05:33:16
Kalmak işini yapan
YELKENLİ05:33:13
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
şeker hastalığı05:33:08
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
çuha05:33:02
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
terlik05:33:00
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
motorlu taşıt05:32:55
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
besli05:32:54
bk. besili
maymun05:32:43
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
Anonim05:32:39
Adı sanı bilinmeyen
Nur05:32:34
Aydınlık, ışık, parıltı
CUNDA05:32:32
Yatay serenlerin her iki başı
nice05:32:21
Kaç, ne kadar
kuşkusuz05:32:13
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
paçavra05:31:56
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
aft05:31:29
Pamukçuk
Fazilet05:31:25
Erdem
briç05:30:59
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
VARAN05:30:49
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
toprak köleliği05:30:49
Toprağa bağlı kölelik düzeni
rutubetli05:30:36
Rutubeti olan, nemli
zırhlı05:30:32
Zırh giymiş veya zırh kaplanmış
baldırak05:30:28
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
et lokması05:30:07
Et yemeği
LOKAL05:30:01
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
linyit05:29:55
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
petrol05:29:23
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
hız05:28:17
Çabukluk, sür"at
Domestik05:28:17
Evcil
baş kaldırma05:27:55
baş kaldırmak işi, isyan
kuşluk05:27:16
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
Hediye05:27:08
Armağan
Objektif05:26:53
Nesnel, afakî
demirci05:26:49
Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse
jeolojik05:26:42
Yer bilimi ile ilgili
hıyar05:26:37
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
kal05:26:33
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
bilge05:26:31
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
tarafa olmak (veya çıkmak)05:26:19
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
aşinalık05:26:13
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
SİMÜLTANE05:26:09
Aynı anda olan, eş zamanlı
Kolayca05:26:06
Oldukça kolay olan
Ayazma05:26:05
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
ihzar05:25:59
Hazırlama, hazır etme
bankaya yatırmak05:25:50
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
taşınma05:25:40
Taşınmak işi
yılgı05:25:14
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
birbiri05:25:14
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
salıverme05:25:11
Salıvermek işi
ısı yuvarı05:25:07
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
hazan05:24:52
Güz, sonbahar
oramirallik05:24:50
Oramiral rütbesi
gezegenler arası05:24:44
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
yazlık05:24:37
Yaz boyunca kullanılan (giyecek vb.)
balıkçıl05:24:29
Balıkla beslenen, balık yiyen
Kavuk05:24:25
İçi boş şey
izmihlal05:24:22
Yıkılma, çökme
intan05:24:18
Mikroptan ileri gelen hastalık
vacip05:24:15
Yapılması gerekli olan
Kazı05:24:07
Bir yeri kazma işi, hafriyat
Dolaşım05:24:07
Dolaşmak işi
müstağni05:24:05
Elinde olanla yetinen, doygun
stenografi05:24:02
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
enjektör05:23:55
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
nebi05:23:53
Peygamber, savacı
edilgin05:23:46
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
ferda05:23:38
Erte, yarın, yarınki
ücretsiz05:23:27
Bir karşılık ödemeden alınan
halk avcılığı05:23:25
Demagoji