bas

1 İsim

En kalın erkek sesi

Sesi böyle olan sanatçı

En kalın sesli orkestra çalgısı

2 İsim

İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser

Cümle 1: Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbenti çekip aldı. - N. Cumalı

İsim

Bir topluluğu yöneten kimse

Cümle 1: Hep baş olmaya bakarız ve olduktan sonra nasihat veririz. - B. Felek Cümle 2: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. - Anayasa

İsim

Başlangıç

Cümle 1: Hafta başı. Ay başı. Yıl başı. Satır başı.

İsim

Temel, esas

Cümle 1: Gücün, erdemliğin, bilimin, her şeyin başı paradır, para. - H. E. Adıvar

İsim

Arazide en yüksek nokta

Cümle 1: Dağın başı. Tepenin başı.

İsim

Bir şeyin genellikle toparlakça ucu

Cümle 1: Toplu iğne başı. Cümle 2: Avcumuzun içinde sakladığımız sigaraların yanmış ucu ile fitillerin başını yaktık. - F. R. Atay

İsim

Bir şeyin uçlarından biri

Cümle 1: Köprünün iki başı.

İsim

Kasaplık hayvanlarda ve bazı yiyeceklerde tane

Cümle 1: Yirmi baş koyun. On baş sığır. Üç baş soğan.

İsim

Para değiştirirken verilen veya alınan üstelik, sarrafiye

İsim

Bir şeyin yakını veya çevresi

Cümle 1: Mangal başı. Havuz başı. Cümle 2: Bu müjde verilince acele yerinden kalktı, merdiven başına yürüdü. - R. H. Karay

İsim

"Baş" kelimesi birçok deyimde "öz varlık, kendisi" anlamını taşıyan bir zamir niteliğindedir

Önem veya yönetim bakımından ileride olan, en önemli, en üstün anlamında birleşik kelimeler yapar

İsim

Güreşte pehlivanların ayrıldıkları beş derecenin en yükseği

Cümle 1: Başa güreşmek.

İsim

"... başına" adlardan sonra ve nicelik anlatan kelimeden önce gelerek üleştirme anlamı verir

Cümle 1: Adam başına beş milyon lira.

İsim

Deniz teknelerinde ön taraf

İsim

En uç, yüksek nokta veya en ön

Cümle 1: Arabacı mola verdiği zaman başta o büyük kızla büyük oğlan olmak üzere çocuklar aşağı atladı. - O. C. Kaygılı

3 İsim

Çıban