basketbolcu

1.İsimBasketbol oyuncusu

Son Arananlar

basketbolcu19:37:32
Basketbol oyuncusu
makedonyalı19:37:00
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Kuyruklular19:36:55
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
mayna19:36:50
Yelken indirme, fora karşıtı
gözden çıkarmak19:36:48
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
kandil19:36:36
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
tellâllık19:36:27
Telâllın yaptığı iş
lehçe bilimi19:36:14
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
Tartımlı19:36:13
bk. dizemli
acemce19:36:02
Farsça
gerçeküstücülük19:35:52
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Tekme19:35:46
Ayakla vuruş
kesici19:35:44
Kesmek işini yapan, kesen
tolga19:35:31
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
irtifa19:35:23
Yükseklik
kabadayılık19:35:22
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
gizemcilik19:35:21
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
karşıtçıllık19:35:20
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
portakal suyu19:35:16
Portakal sıkılarak elde edilen su
VASAT19:35:11
Orta
kadro19:34:53
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
Mikrofon19:34:50
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
insiyak19:34:41
İçgüdü, sevkıtabiî
arifane19:34:39
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
garanti19:34:37
Güvence, inanca, teminat
Noel19:34:11
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
zehirli19:34:00
Zehiri olan
nikel kaplama19:33:58
Nikelâj
cankurtaran sandalı19:33:56
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
aferin19:33:46
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
sanal19:33:37
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
ŞEREF19:33:31
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
samankapan19:33:29
Kehribar
kompres19:33:19
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
yorgunluk19:33:19
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
tatula19:32:52
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
kapitülâsyon19:32:45
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
Yürüme19:32:36
Yürümek işi
Parazit19:32:17
Asalak
muhalif19:32:13
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
vajina19:31:22
bk. vagina
havuz19:30:56
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
Avanta19:30:19
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
köpek balığı19:30:19
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
adisyon19:30:13
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Kara19:30:06
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
resul19:30:00
Haberci
yobaz19:29:57
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
Tafra19:29:54
Kendisini olduğundan büyük gösterip böbürlenme, yüksekten atma
lap19:29:52
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
neva19:29:48
Ses, ahenk, nağme
satın alma19:29:09
Satın almak işi
salt19:29:03
Yalnız, sadece, tek, sırf
zift19:29:00
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
NEŞİDE19:28:56
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
muhakeme etmek19:28:23
yargılamak
nedensel19:27:51
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
dekoratif19:27:50
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
sakar19:26:49
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
Aylak19:26:08
İşsiz, boş gezen, avare
nominal19:25:27
Ad belirtilerek yapılan
kaypakça19:25:02
Biraz kaypak
Mayo19:24:55
Genellikle denize girerken ten üzerine giyilen, vücudun gerekli kısımlarını sıkıca örten giysi
içerme19:24:27
İçermek işi, tazammun, ihtiva
SOL19:24:20
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
ulussever19:24:12
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
Resital19:23:59
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
kendinden19:23:51
Kendi aklından, kendi kendine
taviz19:23:37
Ödün, ödünleme
sepetçi söğüdü19:23:28
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
ulumak19:23:26
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
resmilik19:23:22
Resmî olma durumu, resmiyet
19:23:15
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
HUSUS19:22:46
Konu, madde
kebap19:22:45
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
KOPÇA19:22:29
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
türk19:22:17
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
KAKIŞMA19:22:04
Kakışmak işi
LOK19:21:54
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
düşkünler evi19:21:26
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
peksimet19:21:26
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
bili19:21:23
Bilgi, malûmat
mümkün19:21:19
Muhtemel, olabilir, olası
bunalma19:21:16
Bunalmak işi
peygamber çiçeği19:21:08
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
ihata19:21:05
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
darlık19:20:59
Dar olma durumu
MOSTRALIK19:20:54
Göstermelik, numune
kırdırma19:20:45
Kırdırmak işi, ıskonta
darbe19:20:42
Vuruş, çarpış
nezir etmek19:20:41
bk. nezretmek
KORTEJ19:20:39
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
aşağı yukarı19:20:33
Tama yakın, yaklaşık olarak
fiyat (veya değer) biçmek19:20:24
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
mahiyet19:20:21
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
Argo19:20:12
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
çizik19:20:11
Çizilmiş
aksülâmel19:20:09
Tepki, reaksiyon
eril19:20:08
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
salıverme19:20:02
Salıvermek işi
kısmak19:20:01
(göz için) Biraz kapamak
ALKA EVLİ19:19:52
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
köşe bucak19:19:25
Göze çarpmayan yer
teşvik etmek19:19:23
isteklendirmek, özendirmek
dikkat19:19:20
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
kiracı19:19:13
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
zembil otu19:19:10
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
bula19:18:57
Yenge, amca veya dayı karısı
sıralaç19:18:56
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
rehavet19:18:53
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
bölüntüler19:18:51
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
lepra19:18:48
Cüzam
yurt bilgisi19:18:48
bk. yurttaşlık bilgisi
yandaş19:18:47
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
yolluk19:18:31
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
özsever19:18:31
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
HABBE19:18:21
Tahıl tanesi, evin
Derkenar19:18:18
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
dialkol19:17:48
bk. Glikol
saymanlık19:17:41
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
Cezir19:17:29
Kök
Deniz yeli19:17:18
İmbat
kalıtım19:17:17
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
harç19:17:14
Harcanan para, masraf
Tutanak19:17:09
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
KARAKAŞ19:17:06
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
yaygın yanlış19:16:57
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
çağ dışı19:16:53
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
Aksan19:16:49
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
tavşan dudağı19:16:46
Doğuştan yarık dudak