batıl

1 Sıfat

Doğru ve haklı olmayan

Çürük, temelsiz

Cümle 1: Bütün kıymet hükümlerinin batıl ve bütün ölçülerin bozuk olduğunu ispat yolunda birbiriyle müsabaka eden muharrir ve mütefekkirlerin adedi, o devirde, sayılmayacak kadar çoktu. - Y. K. Karaosmanoğlu