batiskaf

1 İsim

Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç