batman

1 İsim

Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü

Cümle 1: Şu güzelim zeytinin batmanını on sekiz mangıra bile almıyorlar. - N. Nâzım