bedavacı

1 Sıfat

Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)