bedir

1.İsimDolunay, ayın on dördü

Son Arananlar

cesaret vermek05:34:43
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
kavi05:34:35
Dayanıklı, güçlü, zorlu
rezerv05:34:28
Saklanmış, biriktirilmiş şey
sülümen05:34:27
Ak sülümen
ortaya çıkmak05:34:23
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
katot05:34:21
Eksi uç
grev05:34:20
İş bırakımı
mızmızlık05:34:13
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
vetire05:34:01
Süreç
tanzimat05:33:56
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
köy ihtiyar meclisi05:33:42
Köy ihtiyar heyeti
kuytu05:33:40
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
erat05:33:34
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
alayiş05:33:33
Gösteriş, göz kamaştırma
mahcup05:33:31
Utangaç, sıkılgan
yakin05:33:25
Sağlam, kesin bilgi
cerrahi müdahale05:33:24
Ameliyat
kalan05:33:16
Kalmak işini yapan
YELKENLİ05:33:13
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
şeker hastalığı05:33:08
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
çuha05:33:02
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
terlik05:33:00
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
motorlu taşıt05:32:55
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
besli05:32:54
bk. besili
maymun05:32:43
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
Anonim05:32:39
Adı sanı bilinmeyen
Nur05:32:34
Aydınlık, ışık, parıltı
CUNDA05:32:32
Yatay serenlerin her iki başı
nice05:32:21
Kaç, ne kadar
kuşkusuz05:32:13
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
paçavra05:31:56
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
aft05:31:29
Pamukçuk
Fazilet05:31:25
Erdem
briç05:30:59
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
VARAN05:30:49
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
toprak köleliği05:30:49
Toprağa bağlı kölelik düzeni
rutubetli05:30:36
Rutubeti olan, nemli
zırhlı05:30:32
Zırh giymiş veya zırh kaplanmış
baldırak05:30:28
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
et lokması05:30:07
Et yemeği
LOKAL05:30:01
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
linyit05:29:55
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
petrol05:29:23
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
hız05:28:17
Çabukluk, sür"at
Domestik05:28:17
Evcil
baş kaldırma05:27:55
baş kaldırmak işi, isyan
kuşluk05:27:16
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
Hediye05:27:08
Armağan
Objektif05:26:53
Nesnel, afakî
demirci05:26:49
Demir satan, demir eşya yapan veya onaran kimse
jeolojik05:26:42
Yer bilimi ile ilgili
hıyar05:26:37
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
kal05:26:33
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
bilge05:26:31
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
tarafa olmak (veya çıkmak)05:26:19
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
aşinalık05:26:13
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
SİMÜLTANE05:26:09
Aynı anda olan, eş zamanlı
Kolayca05:26:06
Oldukça kolay olan
Ayazma05:26:05
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
ihzar05:25:59
Hazırlama, hazır etme
bankaya yatırmak05:25:50
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
taşınma05:25:40
Taşınmak işi
yılgı05:25:14
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
birbiri05:25:14
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
salıverme05:25:11
Salıvermek işi
ısı yuvarı05:25:07
Sıcaklığın gittikçe yükseldiği 100-300 km yükseklikler arasındaki hava yuvarı katmanı, termosfer
hazan05:24:52
Güz, sonbahar
oramirallik05:24:50
Oramiral rütbesi
gezegenler arası05:24:44
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
yazlık05:24:37
Yaz boyunca kullanılan (giyecek vb.)
balıkçıl05:24:29
Balıkla beslenen, balık yiyen
Kavuk05:24:25
İçi boş şey
izmihlal05:24:22
Yıkılma, çökme
intan05:24:18
Mikroptan ileri gelen hastalık
vacip05:24:15
Yapılması gerekli olan
Kazı05:24:07
Bir yeri kazma işi, hafriyat
Dolaşım05:24:07
Dolaşmak işi
müstağni05:24:05
Elinde olanla yetinen, doygun
stenografi05:24:02
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
enjektör05:23:55
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
nebi05:23:53
Peygamber, savacı
edilgin05:23:46
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
ferda05:23:38
Erte, yarın, yarınki
ücretsiz05:23:27
Bir karşılık ödemeden alınan
halk avcılığı05:23:25
Demagoji
teferruatlı05:23:21
Ayrıntılı
mala05:23:21
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü
eyvallah05:23:14
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
anomali05:23:12
Sapaklık, aykırılık
idman05:23:02
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
Kafatası05:22:56
İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü
kanun yoluyla05:22:53
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
Rumen05:22:37
Romanya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Komplike05:22:35
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
yamaklık05:22:33
Yamak olma durumu
Yağmurluk05:22:19
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
beleş05:22:18
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
fistül05:22:13
Akarca
çağrılık05:22:09
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
müreffeh05:22:00
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
mükellefiyet05:21:59
Yüküm, yükümlülük
kurk05:21:47
Kuluçka, gurk
tombala05:21:44
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
kaknem05:21:31
Çirkin, huysuz
Uslu05:21:23
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
emel05:21:23
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
depreşme05:21:22
Depreşmek durumu
emir eri05:21:18
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
emeklilik05:21:16
Emekli olma durumu, tekaütlük
Sekiz05:21:11
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
yalın ayak05:21:07
Ayakları çıplak
iade05:21:06
Alınmış bir şeyi geri verme
CÜMLE ALEM05:21:00
Herkes
suvare05:20:58
bk. Suare
kurander05:20:53
Hava akımı, cereyan
uzay üssü05:20:48
Uzay istasyonu
emaret05:20:42
Emirlik, beylik
muhabbet05:20:39
Sevgi
donama05:20:38
Süsleme, tezyin
Şiddet05:20:23
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
gündüz gözüyle05:20:13
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
müstemirren05:20:10
Ara vermeden, sürekli olarak
asit fenik05:20:08
bk. fenol
milli05:19:59
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
küf05:19:45
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
bagaj05:19:34
Yolcu yükü
tabı05:19:32
Mizaç, huy, tabiat, karakter
epitel05:19:31
bk. epitelyum
kümes05:19:23
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
katalizör05:19:18
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde