belgin

1 Sıfat

Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih