belirtili

1 Sıfat

Belirtisi olan

Belirtilmiş olan, belirli kılınan