belirtken

1 İsim

Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret

Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, amblem

Gösterge