bellek yitimi

1 İsim

Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı

Belleğin kısa bir süre durup işlememesi