benzer

1 Sıfat

Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil

Cümle 1: Baksana kız, paşaya benzer yerim var mı benim? - H. Taner

bk. benzeşim

İsim

Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör