besleme

1 İsim

Beslemek işi

Evlâtlık olarak alınan, ev işlerinde çalıştırılan kız

Cümle 1: Evin içinde yaşlı bir kalfa ve bir besleme ile kalmıştı. - S. M. Alus

Sıfat

Herhangi bir kuruluşu, onun maddî yardımları dolayısıyla körü körüne destekleyen

Cümle 1: Besleme gazete.

2 İsim

Beşlemek işi

Tahmis