beygir gücü

1 İsim

Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü

Cümle 1: Bir beygir gücü O,736 kilovata eşittir.