beyincik

1 İsim

Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe