bîçare

1 Sıfat

Çaresiz, zavallı (kimse)

Cümle 1: Ben Yunus-ı bîçareyim / Baştan ayağa yareyim. - Yunus Emre Cümle 2: Keşke bu bîçarelere bir tren parası verseydik. - R. N. Güntekin