bîkes

1 Sıfat

Kimsesiz

Cümle 1: Memleket öksüz, bîkes ve sahipsiz kalakalmıştır. - S. Ayverdi