bilfarz

1 Zarf

Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki